#123602
Anonym

Personligt tror jeg på boligpriserne i 2013, altså om 5 år, er stort set de samme som i dag.

Mange rapporter fra forskellig side, herunder OECD, vismændene, Finansministeriet, Danske Bank, Handelsbanken osv. peger på boligerne i Danmark er overvurderede.

Så er der en masse forvirring om vi taler i nominelle eller reale kroner, men summer summarum er at OECD peger på de danske boligpriser er ca. 20% overvurderede i løbende priser. Handelsbanken har analyseret sig frem til noget tilsvarende.
Danske bank mener boligpriserne i løbende priser skal ca. 6% ned.
EDC påpeger at boligpriserne i Jylland er 12% overvurderede.

Rapporterne fra finansministeret og vismændene, er af ældre dato, og sætter boligpriserne til at være ca. 3-6%. Det bygger vel at mærke på nogle forudsætninger om oliepris, inflation, rente og BNP-vækst i danmark, som er skredet voldsomt siden beregningerne blev lavet. Danmark er nu i teknisk recession, mens rapporterne typisk forudsætter BNP-vækst på 1,3%. Det er et meget stort forudsætningsskred.

Forudsætningerne bag de øvrige rapporter, er også alt for positive efter min vurdering, og jeg tror det er meget realistisk at vi i hvert fald skal have et realt prisfald på +20%

KONKLUSION:
Der er altså udsigt til begrænsede prisfald i kroner og øre på 6-10%. Derudover vil prisen falde meget mere i faste priser, fordi inflation og lønudvikling vil gøre sit til at bringe boligpriserne ned på et nivau, hvor der er ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Jeg tilpasningen til ligevægtstilstanden vil tage ca. 5 år.

Da en husleje på 6.000 typisk er billigere end nettoudgiften på en ejerbolig, vil jeg anbefale dig at blive i lejeboligen. I hvert fald 2 år frem.