#123512
thsv

hej

Har selv en højrente-konto med binding i et år.

Du skal kunne undvære pengene i den låste periode, da der ellers er dekort ved hævning. Er i Eikbank f.eks. 0,25% pr. påbegyndt kvartal, dvs. til 5%, der hæves efter et halvt år:
100.000 kr a 5% i et ½ år = 2.500
Dekort 0,5 % af 100.000 = 500
Reel rente = 4.000, svarende til 4 % procent.

Derudover skal du bemærke minimum på 50.000 kr.