#123462
LMA

Umiddelbart er der meget stor sandsynlighed for, at I med jeres indkomster kan erhverve en ejendom til ca. 2 mio.kr.

Inden for bankverdenen arbejdes der med en række kreditvurderingsbegreber. Formue, gearing og rådighedsbeløb.

Formuen (al værdi minus al gæld) skal selvfølgelig helst være positiv, der accepteres dog normalt en negativ formue når der er tale om et par/en familie i etableringsfasen. Og det er er I jo!

Ved, at nogle banker arbejder med, at formuen helst skal være positiv når cpr.nummeret runder de 40 år.

Gearing er indkomst i forhold til gæld. De fleste steder accepteres en samlet gæld på årlig bruttoløn x 3. Tag derfor årslønnen på 500.000 tillæg gym.lærerlønnen og x med 3. Resultatet viser hvad I teoretisk kan løfte af gæld. Dette nøgletal er vist lige efter bogen i jeres tilfælde.

Rådighedsbeløbet er der selvfølgelig også lavet tommelfingerregler på, jeg er bekendt med en bank der siger 8.000 til to voksne, plus 2.500 pr. barn.

Tommelfingerregler skal dog altid tages med et gram salt, såfremt kæresten og du normalt bruger 10.000 om måneden jer to alene, er det således dette der BØR inddrages i beregningen.

Med hensyn til Nordea, da er det min opfattelse, at privatkunder pga. Nordea’ kernekundekoncept, ofte kan opnå bedre priser andre steder.

Endelig er det en faktor der bør medtages, at Nordea’ kreditforening, Nordea Kredit, ofte arbejder i nogle relativt små obligationsserier grundet foreningens størrelse som sådan, hvilket ikke er til kundernes fordel.