#123460
Anonym

Naturligvis er der sådanne regler.

Der er altid 2 parter i sådanne sager:
1. Du er den ene part
2. Virksomheden du køber fra af modparten

RKI, Debitorregisteret og andre må naturligvis ikke tillæge den ene part mere vægt end den anden.

Hvis parterne ikke er enige om at der eksisterer en “pengeskyld” som det hedder, så eksisterer gælden ikke, rent juridisk.

Når du skriftligt har betvistet at skylde noget, skal RKI slette registreringen. Herefter er det så virksomhedens valg om den vil udtage stævning mod dig ved byretten, for at få fordringen fastslået ved dom.

Når først fordringes eksistens er fastslået, kan der genoptages registrering i RKI, og fogedretten kan gøre udlæg for pengeskylden.

Hvis der er tale om en regning, hvor du anerkender at noget af regningen er rigtig, mens en del af regningen er forkert, så skald du ALTID indbetale det beløb du mener at skylde, ellers kan det rent formueretligt få nogle ubehagelige konsekvenser for dig efterfølgende.