#123456
Michael

Hvorfor følger du ikke bare Generalens udmærkede råd om at gøre indsigelse mod registreringen? Det er ikke lovligt at registrere så længe der er tvist i en sag.