#123364
thsv

Hej Søren

Du glemmer en lille detalje i din beregning!

Der afdrages på lånet, så besparelsen vil falde år for år efterhånden som restgælden falder.

Jeg ville være nervøs ved et ukendt firma og variabel rente, se bare, hvad der er sket med Skandiabanken efter at Eik bank har overtaget roret.
Fra et produkt konkurencedygtigt med et F1-lån, sidder man tilbage med et lån med variabel rente, selvom Skandiabanken lovede:
“Renten følger NIB-renten, så du kender renten i 30 år”
Men tillægget er blevet forøget fra 0,65% til nu 1,25%, hvilket er mærkbart på vores gæld på en lille mill. da vi nu skal betale næsten 6.000 mere i rente de næste år.
Men renten på 5,6% er dog stadig konkurrence-dygtig med realkreditten, specielt når man får samme rente på sit indestående.