#123336
Anonym

Du bør prøve at få noget gratis psykologhjælp/krisehæjlp, hvilket der er gode muligheder for med en henvisning fra din læge. Det kan hjælpe dig med at håndtere den side af sagen.

Hvad angår din økonomi, så kan du naturligvis ikke få ekstra fradrag fra kommunen. Ej heller kan du få et lån af kommunen.

Du er nødt til at se nøkternt på om du har en realistisk mulighed for at få det til at løbe rundt eller ej.

Du bør gøre alt hvad du overhovedet kan for at beholde dit arbejde og få det til at løbe rundt.
– Gennemgå dit budget med en tættekam. Skil dig af med alle de udgifter som ikke er livsnødvendige, dvs. sælg din bil, opsig dit kabeltv, nedgrader internetlinie, minimer forsikringsudgifterne, overvej om du kan finde noget billigere at bo i etc.
– Læg herefter et budget som viser dine indtægter, dine faste udgifter og dine afdrag på lån. Kan det på nogen måde hænge sammen? Kan du hæve din indtægt?
– Hvis det ikke hænger sammen overhovedet, skal du have en strategi for hvordan du laver en kontrolleret misligholdelse af dine lån. I så tilfælde bør du forsøge at få forhandlet en samlet ordning hjem med alle kreditorer. Ordningen kunne fx gå ud på at du får forlænget afdragsperioden på dine lån, eller får en “akkortordning”, hvor du fx kun betaler 75% af din gæld. Det kræver dog dels der ikke er for mange spredte kreditorer og dels at du bibeholder din faste indkomst. Hvis man som person er “velartikuleret”, dvs. har tale og skrivegaverne i orden, kan man sagtens stå for dette selv. Hvis ikke, så skal du have en advokat ind over, hvilket kan være et problem, hvis du ikke har råd.
– Såvidt jeg er orienteret er socialministeren i samarbejde med Erhvervsministeren i gang med at lave en ordning, hvor bankerne bliver forpligtet til at yde x-antal timers gratis gældsrådgivning i forhold til deres kundetal. Ordningen ventes dog ikke implementeret før tidligst i 2009.