#123310
Anonym

Jeg forstår det sådan at din opsparing endnu ikke er stor nok til at købe mindst fem forskellige aktier (eller hvad det ‘hellige’ tal for risikospredning nu er). Men at du samtidig godt vil ‘lege’ lidt mere end fx en 2% 1-2 årig realkredit.

Så har du ret i at en investeringsforening er et godt bud. Men du ved jo at “et historisk godt afkast er ikke nogen garanti for fremtidigt afkast”. Derimod er en historisk høj omkostningsprocent nok næsten en garanti for en fremtidigg høj omkostningsprocent.

Jeg nævnte ‘mindst fem’. Det er relativt enkel matematik at regne ud at hvis du går fra et til to papirer, så falder risiko/chance for tilfældige udsving mere end den gør når du går fra to til tre, og så videre. Jeg kan ikke se nogen som helst begrundelse for at kombinere flere investeringsforeninger når du kan finde en der har en acceptabel profil. Påvirkningen af udsving er minimal. Jeg opfatter det kun som et forsøg fra bankens side på at hive flere penge ud af dig.

Hvad konsekvensen for banken bør være er op til dig selv. Jeg synes mindst du skal skrive til privatkundechefen og tildele ham en næse.