#123306
fk2001

Generelt så hænger potentielt afkast sammen med risiko. Hvor man vil ligge på denne skala er op til ens egen grådighed og risikovillighed. Investeringsforeninger kan mindske risikoen ved at sprede investeringer, men afkastet mindskes forholdsvis meget da foreningerne tager sig (godt) betalt uanset udfaldet. Så på sigt er man næsten sikker på at gøre det mindre godt i disse foretagender end hvis man selv havde udvalgt nogle fornuftige firmaer.

Du har valgt en forening af een eller anden grund, som har performet bedre og ringere end andre foreninger. Hvis du føler at banksælgeren har pisset på¨dig ved at anbefale noget der har klaret sig dårligere end det du selv har valgt, så smid dem endelig på porten.