#123272
LMA

Som ved alt andet er der flere forhold der spiller ind når finansieringen skal vælges. Nogle indbyggede faktorer vil være fælder for nogen, og for andre vil der være tale om muligheder.

Derfor skal der faktisk sjældent når det handler om finansiering af fast ejendom, ALENE gåes efter den lave rente/den lave ÅOP.

De tre alternativer der nævnes i indlægget her, andelskredit, andelslån og andelspantebrev henvender sig derfor til flere forskellige “købertyper”.

Pantebrevslånet kan sikkert (kender ikke produktet personligt) etableres med en fast rente, den faste rente kan således være sikkerherhedsbufferen på en måske lettere sårbar økonomi. Et fastrentelån vil jo give en viden omkring låneydelsen idag og indtil udløb – uden overraskelser. Så kan man altid vurdere, om ens renteforventninger retfærdiggør valg af fastrentelån idag?
Det er ligeledes sandsynligt, at der er nogle uhensigtmæssige indfrielsesvilkår.

Andelslånet er derimod et variabelt forrentet lån, renten må formodes og være lavere end den faste, tilgengæld er der ingen vished om renten fremover….
En udemærket løsning hvis man tror på kommende rentefald, så kan man på et lavere niveau ligge om til pantebrevsløsningen.

Andelskreditten er en kombination af ind- og udlån, hvor indlån modregnes i restgælden. En fordel for mange, men FÆLDEN her er, at er man på sociale ydelser/overførselsindkomst, f.eks. folkepension.
Da tæller lånets uudnyttede trækningsret i nogle tilfælde som en likvid kontant beholdning. Det betyder, at f.eks. ældrechecken udebliver såfremt der er en uudnyttet trækningsret over grænsen på ca. 50-60 tkr.

Valg af lån afhænger således af ÅOP, ens renteforventninger/mavefornemmelse OG ens indtjeningsforhold.