#123228
LMA

Ahaa!

Så bliver omlægning fra boligkredit til realkredit pludselig meget dyrt, såfremt det forudsættes der er tale om et ejerpantebrev!

(Det virker ikke som om du er 100% klar over hvad der ligger til sikkerhed idag, det bør du finde ud af inden du gør noget som helst)

Til orientering skal du nemlig huske, at alle realkreditlån skal afdækkes med 100% pantsætning, dvs. dine 1,4 mio.kr. + likviditetsbehovet på 100 – 300 tkr. skal stemples! Stempel omk. udgør 1,5% + 1.400 kr., derudover skal nuværende ejerpantebrev rykke, hvilket koster endnu 1.400 kr. + eksp.gebyr for påtegning, sikkert 750 kr.

Dvs. du får nu og her omkostninger til tinglysning alene 1,7 mio.kr. X 0,015 + 1.400 + 1.400 = 28.300 kr.
Dertil kommer evt. ekspeditions- og udfærdigelsesomkostninger.

Det er mange penge, og samtidig skal der accepteres en rentestigning på +1 + bidrag.

Du bør med baggrund heri alene omlægge 4% lånet.

Det ekstra provenu i mangler til løbende likviditet kan I tage i huset, her kan der tinglyses en Non-pledge erklæring. Prisen herfor er 1.400 kr. plus udfærdigelsesomk.

Banken er ikke sikret lige så godt med denne sikringsakt, men såfremt den angivne friværdi holder stik, bør banken acceptere dette – ellers skift.