#123222
LMA

Et par supplerende spørgsmål.

Jeg formoder boligkreditten er var.forrentet, er dette korrekt?
– og er rentesatsen således fortsat de 6%, eller hedder den 6,25%, eller?

– Hvordan er boligkreditten dækket af, Ejerpantebrev, Prioritetspantebrev/Direkte pantebrev, Non-pledge eller er det ren blanko?