#122890
Anonym

Konkret betyder det at du kommer i fogedretten, hvor de vil stille dig to spørgsmål.

1. Kan du betale, hvortil du må svare nej.
2. Herefter vil de spørge dig om hvile aktiver råder du over?

Fogedretten vil herefter, dels inddrage de kontanter du har stående i banken, og dels gennemføre en fogedforretning på din bopæl, hvor de tager alle de genstande, som ikke er omfattet af trangsbeneficiet.

Jf retsplejeloven har du nemlig ret til at beholde de ting som skal til for at føre en simpel tilværelse, dvs. beholde en seng, ikke prangende møbler, almindeligt bestik og et standard tv osv.

Derimod har du ikke ret til at beholde fladskærmstv, din opvaskemaskine, din vaskemaskine osv. Du kan dog beholde din computer, hvis det vurderes nødvendigt i forhold til eventuelle studier. Retten vil udpante det indskud du har i din lejlighed, således din udlejer overfører indskuddet til kreditorerne den dag du flytter.

Så et godt råd er at overveje hvad du har stående i banken, og hvilke ting du har på din bopæl i tiden umiddelbart op til fogedforretningen.

Efter fogedforretningen sker der ikke ret meget. Du får lov til at lade din løn gå ind på din lønkonto, og kan hæve den hver måned. Det er ikke sådan banken at kreditorerne kommer rendende hver måned og tager din løn. Lønindeholdelse er nemlig ulovligt i Danmark. Kreditorerne vil i det store hele lade dig være i fred ind til de enten får information om at du er kommet til at eje noget de kan gøres til genstand for en udlægsforretning (fx har købt hus) eller de er nødt til at hive dig i retten igen inden forældelsesfristen indtræder.

Så tør øjnene. Når først fogedforretningen er overstået, kan du leve et nogenlunde normalt liv. Men indtil din gæld er betalt, kan du ikke komme til at eje noget større (så som en bil eller fast ejendom). Det vil straks blive genstand for udlæg.