#122798
LMA

Ved udløb udbetales den til kurs 100.

Kursgevinsten er skattefri, idet der er tale om blåstemplet obligation.

Renterne udbetales løbende, du kan risikere der kommer mindre udtrækker løbende, disse afregnes samtidig med renten.
Udtrækkene er din eneste reele risiko.