#122790
Krisser

Frank
Vær opmærksom på når du er på SU, bliver kapitalindkomst modregnet i dit fribeløb. Det samme gælder vist nok også aktieindkomst, men jeg er mindre sikker her (kontroller med SU-styrelsen). Du kan derfor risikere at få en meget høj ‘beskatning’ hvis du kommer til at tjene så meget at du får modregning i SU’en (930 000 til 6,2 % vil give 57 660, så hvis du også har et arbejde, skal der så vidt jeg husker ikke meget til før du kommer over fribeløbet).

Det der kan være interessant er om de samme regler gælder for kursgevinster på blåstemplede obligationer. Hvis ikke (og du risikerer at komme op over dit fribeløb), skal du gå efter de korte 2 %-obligationer. Med disse får du en høj kursgevinst og rimelig nettorente, uden at risikere store kurstab. Derfor: spørg hos SU-styrelsen, og (vigtigst af alt) bed om at få et skriftligt, bindende svar – hvis du ringer, er der ret høj risiko for at den person du får fat i ikke aner hvad en blåstemplet obligation er.

Som LMA skriver, bør du også overveje aktier hvis du har en længere investeringshorisont. Bemærk dog, som nævnt ovenfor, at aktieindkomst vist nok også modregnes i dit fribeløb. Det kan derfor være en god ide at vælge et par investeringsforeningensafdelinger der investerer bredt, og som lægger vægt på kursstigninger frem for udbytter (på denne måde kan du udskyde gevinsten til du er færdig med at studere, og aktieindkomst beskattes med de nuværende regler ens uanset lønindkomst). Dog som nævnt: forhør dig hos SU-styrelsen først (og evt. hos en revisor, da din situation er lidt speciel – husk på, at alt hvad du læser her på siden er skrevet af (mere eller mindre kvalificerede) amatører).

For en god ordens skyld: Jeg er ikke revisor. Intet af hvad jeg skriver her kan betragtes som rådgivning af nogen art, og enhver handling foretaget på baggrund af hvad jeg skriver er fuldstændig på eget ansvar. Søg altid kvalificeret rådgivning før du investerer.

LMA
Bare lige en af mine kæpheste: Det er en ofte set misforståelse at der er en Nobelpris i økonomi. Sveriges nationalbank uddeler en pris i økonomi i Nobels minde, men det er ikke en egentlig Nobelpris. Den er dog stadig forbundet med megen prestige.