Forside Fora Privatøkonomi Dannevirke obligationer/Forstædernes Bank Dannevirke obligationer/Forstædernes Bank

#122788
Krisser

Dannevirke er et struktureret produkt, og ikke en investeringsforening. Den er baseret på en forventning om en stor forskel mellem den korte og den lange rente, og har en meget lang løbetid.

Problemet med produktet er ikke investeringen i sig selv, men snarere den rådgivning (eller mangel på samme) der blev ydet ved udstedelsen. Således er papiret blevet solgt til mange personer med en erklæret kortere investeringshorisont end løbetiden på produktet. Dette er en dødssynd for strukturerede produkter, da disse kunder derved ikke har nogen glæde af hovedstolsgarantien.

Da forskellen mellem den korte og lave rente har været rekordlav stort set siden udstedelsen, er kursen pt. meget lav. Jeg har ikke kontrolleret om det stadig er tilfældet, men en overgang var kursen så lav, at hovedstolsgarantien alene ville give så stor en kursgevinst, at den kunne konkurrere med almindelige obligationer – selv ved topskat, på trods af at kursgevinsten er skattepligtig som kapitalindkomst (sortstemplet obligation). Som sagt ved jeg dog ikke om dette er tilfældet længere.