#122700
Anonym

Mig bekendt er det en historisk kendt metode, som tidligere er benyttet, jeg har ihvertfald en genbo, oppe i årerne, som på et tidspunkt har tilbagekøbt sin restgæld til kurs 37.

Mig bekendt er forudsætning, at ens obligationslån er fastforrentet og konvertibelt.

Øvelsen går i sin enkelthed ud på, at opkøbe obligationer i samme serie som man selv har optaget sit realkredit lån i, når man har obligationer der i nominel værdi modsvarer ens restgæld, kan man lave en såkaldt førtidig indfrielse.

Jo lavere kurs jo bedre forretning!
Forventer Du derfor at den lange rente vil stige yderligere, og dermed at kursen vil falde, var det måske på sin plads at vente lidt, men det er jo et game, der er ingen der kan spå.

Lån med afdragsfrihed skulle være mere kursfølsomme.

Hvorvidt det er muligt, og til hvilken pris, at lave en delvis førtidig indfrielse, ved jeg ikke, men Du kan vel spørge i realkreditinstituttet?

Selv om man ikke har kapacitet til at indfri hele sit lån på en gang, kan man også vælge en anden strategi, nemlig at bruge ens frie midler til løbende at opkøbe obligationer, når den effektive kurs (d.v.s. med indregning af købs- og evt. beholdningsomkostninger) er interessant, på sigt vil den nominelle værdi af ens obligationsbeholdning modsvare ens restgæld og dermed kan man foretage en førtiddig indfrielse.

Det virker ikke, som en metode der bliver lavet reklame for, formentlig fordi hverken realkredit eller banker tjener på dette, istedet vil de hellere tilbyde at omlægge dit lån indtil flere gange, og i alle retninger, hvor de tjener hver gang…..

Det virker heller ikke som en metode der er kendt i dette forum?
Nogen gange kan jeg godt mistænke dette fora for, til en vis grad, kun er vidreformidle kendt øjelikkelig viden fra bankerne, jeg synes ihvertfald at de lidt skæve og alternative vinkler, der evt. bygger på historisk indsigt og livserfaring, desværre ofte mangler i dette forum?

Problemet med mange bankrådgivere er, at de selv mangler historisk indsigt og livserfaring, og derfor kun kan formidle det, de selv får fortalt ovenfra….

Er der nogen derude, som har erfaring med førtidig indfrielse af realkreditlån, f.eks. ved opkøb af egen obligationsserie?