#122594
Anonym

Kære allesammen,

Jeg tror I skal til at spidse blyanten, og gå jeres bilag igennem for snyd fra bankernes side.

Sagen jeg omtaler i denne tråd er netop blevet afgjort til vores fordel. Det vil sige at banken har indvilliget i at tilbagebetale de renter der er påløbet fra overtagelses datoen frem til datoen for indfrielse af vore lån (40 dage).

Dette beløb bliver naturligvis renset for den rente der vedrører infrielsessummen på deponeringskontoen.

Jeg har rejst sagen ved pengeinstitutankenævnet. Der bliver dog ikke tale om en kendelse i denne sag, da banken vælger at indgå et forlig med os, hvor der i deres brev til os mellem linierne står, at det er pr. kulance de nu vælger at tilbagebetale. Dvs. at sagen aldrig bliver at finde på nævnets hjemmeside, hvor det kunne have været til gavn for alle andre, og banken erkender ved en pr. kulance afgørelse heller ikke sit ansvar.

Jeg stiller mig gerne til rådighed med yderligere information hvis nogen ønsker det.