#122518
LMA

Ganske rigtigt, at en obligation, udløb 2041, er er forbundet med risiko. Hvorledes investeringen skal gennemføres er således et spørgsmål om “tro”. Dog uden at forummet her skal udvikle sig til et spørgsmål om religion 🙂

Heldigvis har 6% 2041 serien hidtil klaret sig uden væsentlige udtræk. Personligt tror jeg på en svagt stigende rente de kommende måneder/halve år, hvorefter jeg tror på en periode med rentefald.
Der vil med baggrund i denne forventning således være en kursgevinst og højere rente.

Med hensyn til kursgevinst er det helt korrekt at denne beskattes. Beskatningen foretages efter lagerprincippet, og kun med PAL-satsen – så der er fortsat en gevinst og hente.

Personligt foretrækker jeg en større investeringsspredning i det hele taget. Mit forslag byggede alene på en “kort” gevinst forstået på den måde, at rateordningen ophæves før tid, “fidusen” bestod derfor alene i og spekulere i beskatningen.