#122470
fk2001

En bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tages i brug til sommerbeboelse, el. lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse.
Nu tog jeg for givet at VR havde brug for to boliger der han/hun ikke ønskede at køre frem og tilbage hverdag pga. afstanden. Jeg forstillede mig at boligen i kbh ville være “hjemme om weekenden” og den anden for hverdagsbrug. I dette tilfælde mener jeg ikke der er noget der forhindre ham i at anskaffe to boliger. Begge boliger er i denne situation anvendt til helårsbeboelse.

Om andelsboligforeninger kræver folkeregisteradressen tilmeldt er en anden sag, i så fald kunne der være et problem. Men det kan vel løses?

Det vil da være forfærdeligt hvis der findes bureaukratiske regler der kunne forhindre personer i at bo i boliger.