#122416
Nultopskat

Fuldstændig korrekt. Ved refinancieringen vil renten svare til optagelse af et nyt lån på dette tidspunkt.

Rolig nu, mht ekstreme renter ser du nok det værste i disse måneder.
For 4½ år siden var renten på flexlån 2,2 % I dag med top på uro & ballade på finansmarkedet er flexrenten ca. 5 %
Med andre ord, det mest sandsynlige er 5 % plus minus 1-1½ % om 4½ år.
Men ellers vil lånet ved henholdsvis 0 eller 12 % rente ikke længere være baseret på en 4 % obligation.
For 4 år siden brugte man 2 % obligationer.