#122392
LMA

F10 / X10 kald dem hvad du vil.

Det er korrekt lånet er inkonvertibelt, hvilket betyder du i tilfælde af førtidig indfrielse skal købe de bagvedliggende obligationer til markedspris.

Teknisk er lånet opbygget af ti underliggende obligationer, med udløb i henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 og indtil 2017.
Indfrier du således lånet i 2015, skal du købe de bagvedliggende obligationer, dvs. 3 fondskoder i alt, hvoraf fondskoden 2017 er størst.

I teorien kan kurserne svinge uhæmmet, der har dog været en relativ beskeden kursudvikling hidtil, og des nærmere fondskoden kommer på udløb, des tættere på 100 kommer den.
Endelig foretages refinansieringem om ti år til kurs 100.

Endelig er lånet billigere end lån med loft, idet du ved loft udover renten skal betale udgifterne til den renteoption realkreditinstituttet har solgt på de internationale obligationsmarkeder.

Det er dog korrekt, at lånene med loft aldrig vil blive dyrere og indfri end kurs 105, omvendt er risikoen ved F/X-lånene primært teoretisk.

Personligt har jeg intet problem med disse X/F-lån, de skal blot anvendes med omtanke. Endelig er der ganske fleksible, f.eks. kan du ændre refinansieringsfrekvens ved refinansiering. Vælger du således F10 lånet, kan ved refinansiering vælge, at refinansieringen fremover skal ske årligt, omkostningerne til denne ændring udgør blot 750 kr…

Vælges lånet med loft, skal hele lånet omlægges hvis rentestrukturen ønskes ændret, og det koster væsentlig mere!

Endelig skal din tidshorisont naturligvis inddrages. Overvejer du f.eks. og flytte om f.eks. 5 år, vil et F10 næppe være en ide. Regner du med og blive boende i flere år frem, og kan økonomien bære det, har en F1 dog vist sig og være den billigste på sigt.