#122358
LMA

De 4,85% er ikke en rente, det er den pågældende banks fundingsats, dvs. bankens umiddelbare udgift i forhold til og låne pengene i pengemarkedet til en fast sats over 20 år.

Det er således denne sats du skal sammenholde de 7,05% du har fået tilbudt i forhold til. Det betyder, at banken du låner af – afhænger af dennes fundingsats – tjener differencen.
De 4,85% jeg nævner er næppe Roskilde Banks fundingsats, jeg er blot bekendt med et større velkonsolideret pengeinstittuts sats.

Hmmm… En renteforskel på +0,9%, eller en potentiel indfrielsesbyrde på 2% mod 1.000 kr. fast…

Svaret afhænger af dine forventninger til beboelsestid. Indfrielsesbyrden på 2% er ikke fradragsberettiget skattemæssigt, og indfrier du hele lånet dag 1. vil du således skulle betale 2% af 450.000 kr. = 9.000 kr., mod kun 1.000 ved L&S.

Omvendt giver en merrente på 0,9% af 450.000 små 4.050 før skat, efter skat ca. 2.715 årligt i ekstra låneydelse.
(Beregningen er lidt overfladisk, men mangler data før en rigtig beregning kan gennemføres, principperne er dog ok!)

Konklusionen på ovenstående er, at det vil være en fordel med de høje indfrielsesomkostninger såfremt lånet ikke indfries indenfor de kommende 3-4 år. Denne anskuelse idet meromkostningen ved indfrielsen tjenes løbende vha. en mindre ydelse.