Forside Fora Bolig og realkredit Vedr. rentesats for et fastforrentet andelsboliglån Vedr. rentesats for et fastforrentet andelsboliglån

#122312
LMA

Det er helt forkert og se på et fastrentelån med baggrund i en 3 mdr. Ciborsats da denne er variabel. Du bør derfor se helt bort fra “generalens” svar.

Når der tales fastrentelån skal den tilbudte sats derimod vurderes i forhold til bankens fundingssats – eller bankens smertegrænse om man vil. Denne er desværre ikke offentlig tilgængelig da den afhænger af flere forhold.

Dels sikkerhedsstillelsen bag lånet, løbetiden på lånet, bankens kreditværdighed i det internationale kreditmarked m.m.

Men satsen vil formodentlig ofte være en smule højere end ciborsatsen. Jeg har kendskab til en større bank hvis fundingsats på et 20 årigt lån d.d. er 4,85%.

Tag efterfølgende den tilbudte rente og se marginalen.

Med hensyn til rentesatsen som helhed, da er en fastrentesats på ca. 7% ganske fornuftig set i forhold til rentemarkedet som helhed. Sammenlign f.eks. satsen med et realkreditlån, her er en fasterentesats d.d. 6% plus bidrag på 0,5% = 6,50%

(Man kan ikke helt bruge denne metaode til sammenligning, men en fin måde og vurdere niveauet i markedet på)

Så værd du tilfreds med 7,15%, men hold øje med indfrielsesvilkårene på andelsboliglånet?
Hvad sker der f.eks. hvis renten er steget hvis lånet ønskes indfriet om fem år pga. salg af andelen? Beregnes der en indfrielseskurs, eller kan du opsige til kurs 100?