#122234
Anonym

Jeg kan forstå på dig at du umiddelbart mener at indskydergarantien blot skal hæves til det uendelige – og så er alle problemer løst for de stakkels private bankkunder!?

Jeg mener at det er en meget unuanceret måde at stille problemstillingen op på, og er det min vurdering af det ikke nødvendigvis er i samfundets interesse.

Indskydergarantifondens primære funktion er at mindske risikoen for ubegrundede bankruns, hvor bankkunderne står i kø for at hæve deres penge, da de er bange for at banken vil gå konkurs (som fx. med Northern Rock i England).

Ulempen er at bankkundernes ønske til at “overvåge” bankerne bliver minimeret (især hvis hele deres indestående er dækket af indskydergarantifonden).

I Danmark er det sådan at alle banker der er med i indskydergarantiordningen betaler samme “forsikringspræmie” pr. kunde der er dækket. Danske Bank betaler altså præcis samme præmie som “Sparekasse laaaangt ude på landet”, selvom at det er klart at sparekassens chance for at gå konkurs, og indskydergarantifonden skal udbetale penge er mange gange større.

Det vi ser for øjeblikket er at meget risikovillge banker (FIH, Roskilde Bank, og tidligere Northern Rock og Bank Trelleborg mv.) har mulighed for at låne alt for billigt i forhold til den reelle risiko indskyder påtager sig. Ingen velforvarede bankkunder ville låne deres penge til f.eks. FIH til 5,5 pct (risikopræmie på ca. 1 pct) hvis de ikke var dækket af indskydergarantifonden.

Dette smitter af på kunderne i “gode og solvente banker” der via indskydergarantiordningen betaler for høj en pris for deres bankydelser.

Så min konklusion er at indskydergarantiens grænse på kr. 300.000 sikkert er meget passende. Jeg finder det rimeligt at hvis man har mere end kr. 300.000 stående i frie midler, at man som bankkunde blot forholder sig en lille smule kritisk til hvem man udlåner sine penge til. Alternativt skulle lovgiverne måske hellere se på om “forsikringspræmien” bankerne betaler til indskydergarantifonden skulle differanciers, så risikovillige, mindre solvente banker betalte en højere præmie og den vej rundt blev tvunget til at føre en mere fornuftig politik.

P.S.Man kan jo næsten fristes til blot at slå op på mybanker.dk oversigt over bedste indlånsrenter for at få den næsten komplette liste af disse banker, med undtagelse af Danske Bank, Nordea og Nykredit, hvis opsparingskonti bl.a. har til formål at opsuge kapital i markedet, der kan bruges til at videreudlåne til mindre pengeinstitutter til rentesatser på den gode side af 6 pct.