#122216
Anonym

Nej, der er i princippet ikke forandret noget på 10 dage.

Gode sunde foreninger går man nok aldrig helt galt af.

Ved “sunde foreninger” forstår jeg foreninger med lav restgæld, helst fastforrentede lån, hvor summen af købsprisen + lejlighedens andel af fællesgælden ligger på højest 75% af prisen på tilsvarende ejerlejligheder.

Disse foreninger vil være forholdsvis modstandsdygtige overfor rente- og prisudvikling.

Men, og der er et men. Psykologien er et nyt aspekt, der kommer op nu. Hvis der bliver et generelt negativt fokus i medierne på at andelsboliger er overvurderede, og folk har vanskeligt med at skelne mellem ABF’erne, så vil det medvirke til at skræmme folk væk fra også de sunde foreninger, så man på kort sigt kan opleve, at prisen drives ned under det langsigtede ligevægtsniveau på markedet.

Det betyder du nu udover “behovsvurderingen” og prisfastsættelsen her og nu også skal forholde dig kritisk til “timingsperspektivet” i din boliginvestering. Skal det være nu, hvor usikkerheden om værdiansættelsen af andelsboliger er meget høj, eller bør du vente 12-24 måneder med din investeringsbeslutning?