#122050
Anonym

Læs eventuelt børsen 19 maj 2008, side 8 – Flere bankkriser på vej i Danmark.

Børsen lister alle bankkrak siden 1995 startende med Kronebanken og sluttende med Bank Trelleborg i 2008.

Kriseløsningen har hver eneste gang været:
1. At banken fusionerer med en anden bank –> alle lån kører uændret videre.
2. At banken sælges til en anden bank –> alle lån kører uændret videre.
3. At staten overtager banken –> alle lån kører uændet videre.

Kun i et enkelt tilfælde, Baltica Bank i 1993, var løsningen “opløsning” af banken –> alle kunti blev opsagt.

Du kan derfor regne nogenlunde trygt med at der ikke sker noget med dit banklån selvom din bank krakker.