#122048
Anonym

Bankens betingelser for indfrielse:

Når kundeforholdet ophører, kan XXX Bank opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for kunden. Kunden er forpligtet til at frigøre XXX Bank for alle forpligtelser indgået på kundens vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor.
Kreditter ydes på betingelse af, at debitors løn og/eller pensionsydelser regelmæssigt indgår på kontoen. Kreditten forfalder derfor til fuld indfrielse uden yderligere varsel, hvis dette ikke længere er tilfældet.

Jeju