#121934
Anonym

Kære nultopskat

Det var ikke ment som nedladadende, men min opfattelse var, at du slet ikke havde læst hvad jeg skrev, nemlig, at der kun under meget bestemte forudsætninger kan være basis for en klagesag.

For at præcisere, så mener jeg:

Hvis der er nogle ganske bestemte forudsætninger tilstede i hændelsesforløbet, så kan der være basis for en erstatningssag. Jeg siger ingen lunde disse er tilstede.

Præmisser i et tænkt eksempel:
1. Ejendommen vurderes af realkreditinstituttet før køb til en pris på 1.300.000 kr.
2. Ved vurderingen giver man tilsagn om realkreditfinansiering af forbedringer på 300.000 kr.
3. Der går halvandet år med istandsættelsen, hvorefter man kontanter realkreditinstituttet for at få ejendommen endeligt vurderet.
4. I de mellemliggende 6 kvartaler, er det gennerelle prisniveau i området steget 10-20%
5. Realkreditinstituttet kommer herefter ud og vurderer, at ejendommen kun er steget til 1.350.000 kr inkl. forbedringen, hvor de ikke kan få finansieret byggekreditten.

Så er det bare jeg konstaterer, at hvis præmis 1-5 er opfyldt, så har forbedringen enten decideret destrueret værdi, eller også har realkreditinstituttet lavet en ansvarspådragende fejlvurdering af ejendommen ved første vurdering.