#121844
Anonym

ad 2:
Som jeg ser det er der 3 argumenter for at vælge afdragsfrie lån.
a) Intertemporalt forbrugshensyn: At du simpelthen har et ønske om at have lidt mere til forbrug i de første år. Subjektiv prioritering.
b) Skattehensyn: At du ønsker at investere de sparede afdrag i aktiver som du forventer giver end bedre forrentning end det du låner til. Det typiske er at man skyder pengene ind på en skattebegunstiget pensionsopsparing. En ratepension er en god fidus for folk som betaler topskat.
c) Bevaret renteelasticitet: Hvis der er tale om et realkreditlån så bevarer et afdragsfrit fastforrentetlån sin rentefølsomhed, hvorimod rentefølsomheden på et fastforrentet lån falder i takt med restløbetiden. Dermed bevarer det afdragsfrie lån overtid muligheden for kursgevinst. (punkt c er ikke et issue her, da banklån altid indfries til kurs 100).

Ad 4:
Helt rigtigt som det siges ovenfor, er der basis for at forhandle lidt mængderabat hjem i en samlet aftale (gebyrnedslag, renteniveau).
Du skal formentlig have et ganske almindeligt banklån med pant i din andel af sommerhuset. Det er ikke så afgørende hvad banken lige kalder lånet.

Ad 6:
Låneomlægning er primært relevant ved fastforrentede realkreditlån, hvor du søger at realisere en gevinst ved at udnytte en kursbevægelse.
Ved et andelsboliglån i banken indfries altid til kurs 100, og derfor er det kun relevant at tale om at du måske ønsker at forhøje lånet ved en istandsættelse eller hvis ejendomsvurderingen er steget.
Det variable tinglysningsgebyr er en “engangsafgift”, dvs. ved låneomlægning betaler du kun 1,5% i variabel tinglysningsgebyr af forhøjelsesbeløbet.

Ad 8:
Tage sig i agt – måske lidt overdramatiseret udtryk, men ja, bankerne skriger efter indlån, og derfor er der nogle grimme eksempler på at banker med likviditetspres tilbyder kunderne nogle ret dårlige renter.
Det er ganske rigtigt, at jo større udbetaling du kan ligge “up front”, desto bedre vilkår får du, men hvis man argumenterer sådan, kan man i princippet vente evigt. Der er jo også altid risikoen for at prisen på boliger stiger mens du venter (omend der ikke er tegn på det i øjeblikket). Et halvt år flytter nok ikke det helt store!

Personligt ville jeg foretrække et andelsboligprodukt, hvor renten er fastlagt som en referencerente + bankens tillæg (referencerammen er typisk cibor3 eller nationalbankens udlånsrente). Hermed har du nogenlunde sikkerhed for at renten følger med ned, når pengemarkedet normaliseres.