#121706
Anonym

Så kan jeg oplyse dig om at der er adskillige eksempler på domme indenfor forskellige brancher, hvor en virksomhed er blevet forpligtet af løfter man har givet i sin markedsføring, selv om man efterfølgende har udeladt løfterne fra standardkontrakten.

Her tager domstolene via den såkaldte koncipistregel højde for asymmetrien mellem forbrugeren, der handler udenfor sit erhverv og den erhvervsdrivende, som er specialist i at perfektionere sine standardbetingelser til det ypperste.

Mange domme viser, at man ikke bare man kan lokke kunderne ind i butikken ved at markedsføre sig på et løfte man så efterfølgende udelader i de komplicerede standardbetingelser.

Dette bør helt klart prøves ved en domstol!