#121614
Anonym

På følgende hjemmeside for LP-MasterCard

http://www.lpmastercard.dk/LPMCweb/data.nsf/webDocuments/CE511B01CA543BDDC125707A004376D1/$FILE/MASTERCARD%20STANDARD.pdf

kan du læse følgende:

3.3 Det er en betingelse for dækningen, at hele rejsen (inkl. depositum) er betalt med sikredes MasterCard
Standard hos rejsearrangør/-bureau eller via internettet. Rejsearrangøren skal kunne modtage kortet som
betalingsmiddel.
Ved rejse menes rejser, der er bestilt og betalt før afrejsen.
Ved rejsearrangør menes også fly-, færge- og busselskab, FDM eller lignende steder, der sælger
rejser.

På følgende hjemmeside for Apollo-Rejser

http://www.apollorejser.dk/FAQ+NY/Inden+afrejse/BetalingDepositum.htm

kan du læse følgende:

Betaling/Depositum
Ved booking og betaling mindre end 42 dage før afrejse, hvor betaling sker via overførsel til Apollos bankkonto, skal banken kunne bekræfte at betaling er sket. Aftalen er først bindende, når Apollo har modtaget bekræftelsen. Direkte betaling over internet med dankort eller visa/dankort, uden gebyr.