#107464
HMF

Lige en mindre korrektion til tidligere indlæg – renteudgifter kan selvfølgelig fratrækkes under alle omstændigheder (som kapitalindkomst).
Men ved anvendelse af kapitalafkastordningen beregnes et såkaldt kapitalafkast, som tillægges kapitalindkomsten og fratrækkes i den personlige indkomst, hvilket reelt bevirker at renteudgifterne (i form af kapitalafkastet) fratrækkes i den personlige indkomst istedet for kapitalindkomsten.

Da den personlige indkomst afhængig af indkomstforhold beskattes med op til ca. 60% og kapitalindkomsten med ca. 33% øges dermed fradragsværdien af renteudgifterne med op til ca. 27%.