#121308
Delta means

Indsykdergarantifonden garanterer kun indeståender for maksimalt 300.000 kr. pr. kontohaver. Indskud på visse konti f.x. pensionsindskud er dog omfattet uafhængigt at indeståendet.

Indskyder du derfor mere en 300.000 kr. på en almindelig indlånskonto bør du naturligvis som ved enhver anden investering foretage en risikovurdering af din investering. Som et godt råd – bør man aldrig investere mere end man kan tåle at tabe.

Så afhængig af din generelle økonomiske situation og din risikoprofil overveje om du vil investere mere end de 300.000 kr. som er garanteret.