#121294
Anonym

Jeg læste et tidligere indlæg om indskudsgarantien, som træder i kraft såfremt et pengeinstitut går ned.
Jeg ser at indskud på pensionskonti ikke medregnes til de 300.000 kr, idet de altid udbetales.
Gælder det samme for værdipapirer lagt i depot i det pengeinstitut der går ned. Altså: Udleveres evt. aktier, obligationer og andre insvesteringsbeviser altid, UD OVER de 300.000 kr i indestående?