#121206
Anonym

Indbetalinger på pensionsordninger bliver ikke medregnet i bankernes solvens og disse midler kan således ikke benyttes til bankernes almindelig udlånsforretning.

Men jeg vil da foreslå jer pensionskunder, så hvis I har likvide midler i pensionsdepot kan I købe obligationer med så høj kuponrente som muligt, med en løbetid der svare til det forventede udbetalingstidspunkt.