#121132
fk2001

Står der direkte i pantebrevet at renten vil følge nationalbankens indskudsbeviser + 0,65% ??