#121128
Anonym

Jeg har oprettet en konto i Sparekassen Østjyllands Vejle afdeling til 5,71% i rente, samt oprettet en FIH PRO 3 mdr. konto med 5,50% i rente. Så længe man holder sit indskud under 300.000 kr. i hvert pengeinstitut (det dobbelte for ægtefæller), så er man omfattet af indskydergaranti-ordningen i tilfælde af pengeinstituttets betalingsstandsning eller konkurs. Dog vil det være klogt at indsætte f.eks. 280.000 kr. pr. pengeinstitut således, at det kommende års renteindtægter også er omfattet af garantiordningen. Så er man sikker på ikke at miste hverken indskud eller renter.
I den sammenhæng er det vel ligegyldigt, om FIH har forbindelse til islændinge, sålænge dine penge er forsikeret i garantifonden.