#121094
Anonym

Jeg vil lige tilføje; hvis jeres hus er belånt til op over skortenen vil banken sandsynligvis ikke begære jeres hus på tvang! Hvad får de ud af det? Ingen penge og en sur debitor hvis betalingsvilje bestemt ikke er forbedre.

Det I derimod kan forvente er at banken laver et udlæg i ejes ejendom der sikre dem deres penge, hvis ejendommen skulle stige i værdi og deres udlæg kommer “under skorstenen”. Endvidere sikre banken sig også at I ikke kan sælge jeres ejendom og besværliggøre at I gældsætter jer yderligere (mod pant i ejendommen). Et udlæg i jeres ejendom sender endvidere et “signal” til jeres eventuelle fremtidige kreditorer.