#121050
fk2001

Det vil da kun være en fordel for kunderne. Løn og offentlige ydelser skal stadig være til rådighed på en fastlagt dato og bliver derfor fremrykket til nærmeste valørdag = ekstra rentedage.