#121004
Anonym

Som “Gode Råd” skriver, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre, medmindre ejendommen er handlet under markedsværdi grundet familiehandel!!!

Det er kutyme at der gå mindst 1 år fra skødet er underskrevet til at der kan blive fortaget en ny vurdering med henblik på at udvide kreditforeningsbelånening (INGEN kreditforeninger afviger dette). I “BeHappys” sag er der jo nemlig gået over et år, fra underskrift på skødet til optagelse af lån.


§ 10. Realkreditinstituttet skal ansætte en kontantværdi af ejendommen til brug for låneudmålingen.

Stk. 2. Værdien skal ligge inden for det beløb, som en kyndig erhverver med kendskab til pris- og markedsforholdene for den pågældende type ejendom må skønnes at ville betale for ejendommen (markedsværdi).

Du har jo netop købt boligen til markedsværdi! Køber og sælger er blevet enige om en pris – Hvis sælger kunne få yderligere for sin bolig ville han jo ikke have solgt til dig!!!