#120764
Anonym

Lige kunne jeg så udtrykke håb om at mybanker snart griber ind overfor din urimelig grove måde at tale ned til folk på. Der er utallige klager over din måde at latterliggøre folk med økonomiske problemer.

I øvrigt fatter du jo ikke en klap af “rådighedsbegrebet”.
Hvis en familie kan opstille et realistisk budget, hvori de har et rådighedsbeløb på ca. 8.000, så er rent bankdefinitorisk råderum for uforudsete udgifter. At du personligt rent personligt mener man skal hensætte en 5-10.000 pr måned til vedligeholdelse og fornyelse er din egen sag. Andre tager jo bare et tillægslån i huset når taget efter 10 år skal skiftes. Det er der så rigeligt råd til.

3xindkomst reglen er det rene idioti, fordi den ikke tager højde for udgiftssiden. Folk har ekstremt forskellige udgiftsniveauer, og det skal lånevurderingen naturligvis afspejle. Derfor er det bedste vurderingsredskab at sætte det forventede rådighedsbeløb i forhold til det historiske forbrug, og herudfra afgøre om kunden kan klare rentebyrden eller ej.

I mangel af empati fatter du simpelthen ikke, at det for mange førstegangskøbere primært handler om bare at få foden indenfor boligmarkedet. Herefter vil den generelle inflation, løn- og prisudviklingen jo gøre arbejdet og efterhånden udvide råderummet.
Det er også betragtning hele realkreditsystemet er bygget op omkring.