#107376
Maggie Taskesen

Grunden til du kan få Visa electron er jo netop at der er dækningskontrol på sådan et kort. Du har derfor ingen mulighed for at bruge penge du ikke har