#120638
Anonym

Enig med gode råd. Der er ikke noget at bekymre sig om.

Du finder nok ikke nogen rating på de mindre pengeinstitutter, ud over du kan konstatere at hele den danske banksektor er ratet “prime”.

På finanstilsynets hjemmeside kan du downloade et stort regneark med nøgletale for bankerne, bl.a. indlån-udlåns forhold, solvensprocent, kernekapital, udlån i forhold til egenkapital m.v. Heraf kan du se hvor “solid” banken er. De sikreste banker har høje solvensprocenter og lavt udlån i forhold til indlån og egenkapital.

Men nøgletal så som kernekapital og solvens siger bare ikke det hele, fordi der under visse betingelser kan indgå diverse interbanklån i kernekapitalen. Det kan som lyn fra en klar himmel kan vise sig, at lånene ikke kan fornys, hvorved bankens “solvensprocent” styrtdykker ned under lovkravets minimum. Det var så vidt jeg ved det der skete for Bank Trelleborg.