#120360
Michael

Det er jeg helt enig i Prier, omend jeg stadig vurderer risikoen for at en dansk sparekasse går helt ned med flaget som relativ lille. Det er dog næppe heldigt at sætte al opsparingen i garantikapital ligesom det heller ikke er smart at bruge hele opsparingen til én bestemt aktie. Garantikapital var for et par år siden en god investering, da forrentningen var væsentligt højere end højeste anfordringskonto, men den fordel er væk idag. Typisk er merforrentningen ½-1% hvilket ikke er attraktivt.

Jeg har selv haft et større beløb stående som garantikapital i to forskellige banker, men har nu kun et mindre i én bank tilbage.