#120322
Anonym

Beliggenheden ! Beliggenheden ! Beliggenheden ! Den afgør prisen, men også prisniveauet i nabolaget har indflydelse. Normalt er det sælger der lægger ud med en forhandlingspris. Er der K2 og K3’er som skal laves, skal det give nedslag hvis køber skal udbedre manglerne. Husk også at lige for øjeblikket er det KØBERS marked. Du skal omkring din bank for at få en “attest” hvad I kan klare at betale og indhent flere kreditforeningstilbud, men lad banken gøre dette. Og ikke mindst skal I have en advokat til at skrive skødet og sørge for tinglysningen. Ejerpantebrev udsteder sælger i købers navn. eks salgspris 1.000.000 kreditforeningslån 800.000 udbetaling 25.000 resten sker med ejerpantebrev 175.000 ( her kun udlukkende et tal-eksempel). Købers advokat udfærdiger også en refusionsopgørelse på handelsdatoen, på indtægter/udgifter der kan periodiseres. vh Bo