#120178
fk2001

Det er korrekt at man efter skat og inflation nok får et negativt afkast ved at sætte pengene tilside med 5-6% forrentning. Men man begrænser trods alt tabet. Med aktier i dette marked er muligheden for tab betydelig større da priserne på de fleste aktier stadig er meget overvurderede, hvilket nemt kan give kraftige fald så længe vi har en global usikker økonomi.