#119520
Anonym

Michael, selv om det er fuldt ud juridisk erholdigt at gå til pengeinstitutankenævnet, er det sandsynligvis langt mere hurtigtvirkende at indbringe sagen for finanstilsynet. Tilsynsmyndigheden indgyder enorm respekt/frygt hos pengeinstitutterne, og det er retligt myndighedens ansvar at føre tilsyn med at pengeinstitutterne opfylder såvel lovens krav til kapitalberedskab, som at de opfylder lovkrav vedr. salg af bankydelser i almindelighed på det danske bankmarked.

Såfremt sagen præsenteres rigtigt, og hvis det virkelig det virkelig er udtryk for den almene sektortilstand, at bankerne nægter kunder de lovpligtige nemkonti, så vil der blive slået hårdt ned på de pågældende banker med både påbud og betydelige økonomiske sanktioner!

Tilstanden i sektoren er fuldkommen uacceptabel. Bankerne har lov til at uenige i de byrder folketinget har pålagt dem, og søge loven ændret gennem lobbyarbejde, men sålænge loven gælder, så har de bare at efterleve den – også selv om der ikke er økonomi i kundeforholdene.

Jeg kan ikke opfordre stærkt nok til at køre en sag på det her ved både pengeinstitutankenævnet og ved finanstilsynet.