#119504
Anonym

Inden du kontakter Pengeinstitutankenævnet, skal du være opmærksom på nedenstående

Det skal ske skriftligt på et klageskema, og der er et klagegebyr på 150 kroner.

I 2005 behandlede Penge-institutankenævnet 421 sager, og deraf var det blot 30 klagere, der fik helt eller delvist medhold. Det svarer til cirka 7 procent, så generelt er det altså et fåtal, der har succes med at klage.

Oplysning som er hentet fra Penge & Privatøkonomi.