#119492
Anonym

Hej

Banker bestemmer selv, hvem de vil have som kunder, og hvilke produkter de vil give til deres kunder. Du har dog krav på at kunne oprette en helt almindelig indlånskonto i følge god skik bkg. jf. § 19 i god skik bkg. (Finanstilsynet er ansvarlig for bkg.)

“§ 19. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium”.

Ifølge Finanstilsynets vejledning til § 19, så skal § 19 læses sådan:

“Bestemmelsen indeholder krav til pengeinstitutterne om at oprette en almindelig indlånskonto, medmindre der er en individuel saglig begrundelse for at nægte det, men den giver ikke en egentlig civilretlig kontraheringspligt. Indholdet af kriteriet »saglig begrundelse« skal forstås i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets praksis på området.

Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser her i landet. Det samme gør sig gældende for personer bosat i udlandet med tilsvarende behov. Der er ikke pligt til at knytte kreditfaciliteter eller andre ydelser til indlånskontoen. Pengeinstitutterne er heller ikke forpligtet til at tilbyde konti, hvor der er særlige fordele eller vilkår. Det er uden betydning, hvilke andre konti pengeinstituttet ellers tilbyder deres kunder. Konti, hvis formål eksempelvis er investering, falder således også uden for bestemmelsens anvendelsesområde.

Pengeinstituttet kan dog afvise at oprette eller videreføre en indlånskonto, hvis det er sagligt begrundet. Det kan fx være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte. Et pengeinstitut kan derimod ikke afvise at oprette en indlånskonto med den begrundelse, at kunden er registreret i RKI”.

Hvis du af en eller anden grund er havnet i pengeinstitutternes fælles kort- og checkmisbrugerregister, så er der i pengeinstitutterne en fælles aftale om, at du ikke kan få et kort i 2 år.

Du kan prøve at ringe til Pengeinstitutankenævnet, (www.pengeinstitutankenavnet.dk) – og så høre deres vurdering, for du er næppe den eneste i DK, der har prøvet det. De ligger også en række kendelser på sitet – og måske du kan finde hjælp/svar der.

MVH/Nuser